Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘האח הגדול’

אני לא רואה האח הגדול, לצערי. ניסיתי. לא מסוגלת. אני מציינת את זה רק כי המידע שלי הוא יד שנייה ושלישית, ואני מקווה שהוא לא שובש בדרך, כמו בטלפון שבור. אבל כל פרשת הארוס הנבגד והמוזמן נשמעה לי מוכרת באופן מוזר. ואתמול נזכרתי. עגנון:

מעשה באדם אחד שכפתה אותו אהובתו שיישאנה לו לאשה. הלך וכינס כל מאהביה שקלקלה עמהם קודם חופתה, כדי להזכיר לה חרפתה וכדי להתנקם מעצמו שהסכים לשאת אשה זו. כמה מכוער אותו האיש וכמה מכוער אותו מעשה. אבל אני, חביב היה עלי אותו אדם ואותו מעשה יפה היה בעיני. (ההדגשה שלי)

אני אפילו לא זוכרת מאיזה סיפור של עגנון זה נלקח. זה מופיע כמוטו לסיפורו של א. ב. יהושוע "חתונתה של גליה". נזכרתי בציטוט לא רק בגלל הסיטואציה, אלא בגלל וידויו של המחבר – כמה חביב עליו אותו אדם וכמה יפה המעשה. תמיד היה שמץ רשעות בעגנון. אני לא בטוחה שהוא עומד בכלל שקבע מורי ורבי יוסף הירש: "אסור לאמן להישאר בלי אף טיפת חמלה בכיס", אבל מאותה סיבה הוא גם נפלא. ההפך מדידקטי. השיפוטיות לא מגבילה ומצנזרת את מבטו.
גם הטלוויזיה המסחרית מחבבת את האיש ואת מעשיו, מטעמיה שלה הכלכליים. זו לא הפעם הראשונה שגבוה ונמוך נפגשים באותה נקודה. עוד אין לי שורה תחתונה אבל זה גורם לי לחשוב מחדש, על שניהם.

*

על "שלוש אחיות" של עגנון

ולהתראות הערב!

Read Full Post »