Feeds:
פוסטים
תגובות

Search Results for 'כל אחד תופש איבר אחר'

1. המאה הארבע עשרה יותר מכל הציירים אני אוהבת את ג'וטו (1266-1336). בהתחלה חשבתי שאני אוהבת אותו בגלל הצבעים. ג'יוטו – כמו ואן גוך אחריו, רק באופן אחר – חושף את העוצמה הרגשית שלהם. אחר כך חשבתי שזה בגלל קסם התיאטרון; בגלל הסצנות המצוירות שמתרחשות על מעין במה עם תפאורה ואביזרים: הדמויות ניצבות בתוך מבנים […]

Read Full Post »